Privacyverklaring

Voor een goed en efficiënt coachtraject heb ik bepaalde persoonsgegevens nodig.
Hoe ik met jouw persoonsgegevens omga lees je in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Te Vree Coaching en Consultancy | KVK 76908038 | Daphne de Vree | Musket 12 - 1967KC Heemskerk | 06-14180487 | [email protected]

Verkrijgen van persoonsgegevens
Ik verkrijg jouw persoonsgegevens rechtstreeks via een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject, bijvoorbeeld via je werkgever.

Persoonsgegevens
Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:
·       NAW-gegevens;
·       Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
·       Geboortedatum;
·       Geslacht;
·       Gespreksverslagen en/of -opnames;
·       Inhoud van communicatie;
·       Medicijngebruik indien van belang voor het coachtraject.
 
Doeleinden
Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
·       Het onderhouden van contact;
·       Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
·       Een goede en efficiënte dienstverlening;
·       Beheer van het cliëntenbestand;
·       Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
·       Verbetering van de dienstverlening;
·       Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
·       Facturering en incasso;
·       Nakoming van wettelijke verplichtingen;
·       Ter evaluatie en het vergroten van de kwaliteit van mijn dienstverlening en coaching;
·       Verstrekking aan derden zoals andere zorgverleners, indien noodzakelijk voor doorverwijzing;
·       Ik verstrek jouw gegevens alleen met jouw toestemming aan derden.
 
Te Vree Coaching en Consultancy gebruikt professionele computerprogramma’s of – systemen voor beveiligde opslag van NAW-gegevens, contactgegevens en facturen.
 
Hoe lang ik gegevens bewaar
Ik bewaar jouw NAW-gegevens, contactgegevens en facturen, digitaal en op papier, minimaal 7 jaar volgens de fiscale bewaarplicht.
Coach- en gespreksverslagen bewaar ik na afronding van het coachtraject uitsluitend op papier, dus niet digitaal. Om eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken, bewaar ik deze 10 jaar. Op jouw verzoek worden deze eerder vernietigd.

Jouw rechten
Je mag altijd vragen welke gegevens ik van jou heb opgeslagen. Je kunt altijd jouw dossier inzien. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens aan te passen.
 
Contact
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:
Daphne de Vree
[email protected]
06-14180487
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 april 2020.